ตัวกันกระแทก (Shock Absorber)

 ตัวกันกระแทก Shock Absorber

   ใช้สำหร้บรองรับแรงกระแทก โดยอาศัยหลักการดูดซับแรงที่มากระแทก ทำให้วัตถุที่มากระแทกไม่เกิดความเสียหายและเสียงดัง สามารถติดตั้งได้ทุกมุม และยังสามารถปรับค่าความแข็งให้เหมาะสมกับความเร็วและน้ำหนักของวัตถุ

ตัวหน่วงความเร็ว Rate Controls

   SR-15,30,60,80,100 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการหน่วงความเร็วของโหลดให้ช้า โดยโหลดไม่สะดุด  เช่น งานเจาะ งานเลือยไม้ ฯลฯ


     

Visitors: 81,887