หน้าแรก

บริษัท ไรท์ อิควิพเมนท์จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ จากระบบ ควบคุมการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมทั้งระบบไฟฟ้าควบคุม  ระบบควบคุมของไหล ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงานจึงให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและลดปัญหาการหยุดของการผลิต ทั้งยังเน้นถึงความปลอดภัย ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ความคุ้มค่าแก่การลงทุน นำเสนอในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาและเหมาะสม 
กับเครื่องจักร โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้

ทางบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ได้รับบริการ ด้วยดีตลอดมา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 73,672