กระบอกเพิ่มแรง (Hydro-Pneumatic cylinder)

Hydro Pneumatic Cylinder

กระบอกไฮดรอนิวเมติกส์ หรือกระบอกเพิ่มแรง

-สามารถเกิดแรงได้ตั้งแต่ 1,3,5,10,15,20 ตัน

-ระยะเกิดแรง 5,10,15,20,25,30 มม
.

-ข้อดีไม่มีต้องมีชุดต้นกำลังเหมือนระบบไฮดรอลิค 

-ระบบควบคุมง่ายต่อการใช้งาน

-เหมาะสำหรับงาน ประกอบชิ้นส่วน งานตัด งานปั้มโลโก
   

Visitors: 79,827