กระบอกลมแกนคู่ (Twin-Rod Cylinder)

กระบอกลมแกนคู่ (Twin-Rod Cylinder)

เป็นกระบอกลมที่มีแกนคู่ เพื่อป้องกันแกนกระบอกหมุนขณะแกนเคลื่อนที่เข้า-ออก 

Visitors: 81,887