ตัวสร้างสูญญากาศ (vacuum Ejector)

ตัวกำเนิดสุญญากาศ Vacuum Ejector

  Vacuum Ejector ตัวกำเนิดสุญากาศ โดยอาศัยหลัการ Venturi คือหลักการทำงานที่ใช้ความเร็วของลมอัด เคลื่อนที่ผ่านคอคอด และที่บริเวณคอคอดนี้จะเจาะรูเล็กๆไว้ เมื่อลมอัดเคลื่อนที่ผ่าน ความเร็วลมอัดจะเพิ่มขึ้น ความดันลมอัดลดลง จะทำให้เกิดสุญญากาศขึ้น  นิยมใช้ต่อร่วมกับหัวดูด เหมาะสำหรับงานดูดจับปล่อยชิ้นงาน  Visitors: 81,887