โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

วาล์วสั่งงานด้วยไฟฟ้า (solenoid valve) หลังการทำงานของวาล์ว อาศัยการสร้างสนามแม่เหล็กที่บริเวณ ขดลวดที่พันเป็นวงกลมมีรูตรงกลาง หรือเรียกว่า คอยล์ (Coil)  เมื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับคอยล์ จะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นไปดันหรือดูด แกนอาร์เมเจอร์ (Armature) ซึ่งแกนได้ต่ออยู่กับแกนของวาล์ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนห้องลมขึ่น 

Visitors: 77,422