ตัวปรับลม,กรอง High Pressure

 -ตัวปรับลมความดันสูง และ ตัวกรองความดันสูง 

-ความดันขาเข้า 40 Bar

-ความดันขาออก 0.5-30 Bar

-มีขนาด 1/4",3/8",1/2",3/4",1"

Visitors: 79,826