ตัวปรับลม (Regulator)


  • ตัวปรับลม.jpg
    ตัวปรับลดและควบคุมความดัน ทำหน้าที่ปรับลดความดันลม ก่อนออกไปใช้งาน และรักษาระดับความดันลมให้คงที่ โดยด้านในจะมีวาล์วเปิด-ปิด-ตัวปรับลม มีขนาด M5-1" -ความดันขาเข้า 10 Bar -ความดันข...

  • Precision Regulator.jpg
    -ตัวปรับลมแบบละเอียด มีขนาด 1/8",1/4",3/8" -ความดันขาเข้า 10 Bar -ความดันขาออกสามารถปรับได้ถึง 0.05 , 0.1 Bar
Visitors: 81,887