ชุดกรองลม (Air Service Unit)

-ชุดกรองลม มีขนาดตั้งแต่ M5,1/8",1/4"3/8",1/2",3/4"1"

-มีให้เลือกการระบายน้ำ ทั้งแบบ Auto Drain และ Manual Drain

-ความดันใช้งาน In Max 10 Bar ,Out 0.5-9 Bar 

-อุณหภูมิ 5-60 'C


  • FRL AC 5000-06.jpg
    -ตัวกรอฝุ่น,น้ำ + ตัวปรับลม+ตัวจ่ายน้ำมัน -Filter+Regulator+Lubricator

  • FR-L AC2010-02.jpg
    -ตัวกรอฝุ่น,น้ำ,ตัวปรับลม+ตัวจ่ายน้ำมัน -Filter,,Regulator+Lubricator

  • AW 4000-04.jpg
    -ตัวกรอฝุ่น,น้ำ,ตัวปรับลม -Filter,Regulator
Visitors: 81,887