ข้อต่อทองเหลือง 3

-ข้อต่อหางปลาไหล

-ข้อต่อตาไก่

-ข้อต่อ 3 ทาง 

-ข้อต่องอหางปลาไหล


  • -ข้อลดเหลียม -ข้อต่อตรง เกลียวนอก-ใน -ข้อต่องอ เกลียวนอก-ใน -ข้อต่อ สามทาง

  • -สกรูตัวหนอนทองเหลือง -ข้อต่อตรงตาไก่ 2 ชั้น -ข้อต่องอตาไก่ 2 ชั้น
Visitors: 81,886