ข้อต่อทองเหลือง 2

-สกรูตัวหนอนทองเหลือง

-ข้อต่อตรงตาไก่ 2 ชั้น

-ข้อต่องอตาไก่ 2 ชั้น 

 

 

Visitors: 79,827