ข้อต่อทองเหลือง 1

-ข้อลดเหลียม 

-ข้อต่อตรง เกลียวนอก-ใน

-ข้อต่องอ เกลียวนอก-ใน

-ข้อต่อ สามทาง 

 

Visitors: 81,886