ข้อต่อทองเหลือง (Brass Fitting)

         

ข้อต่อทองเหลือง ( Bass Fitting)

-ข้อต่อตรง, ข้องอ,

-ข้อต่อ 3 ทาง, ข้อต่อ 4 ทาง

-นิปเปิ้ลตัวเมีย-ตัวผู้ ข้อลดเกลียว ข้อเพิ่มเกลียว

-ข้อต่อตาไก่ 

 

Visitors: 81,887