กระบอกเพิ่มแรง (Hydro-Pneumatic cylinder)Hydro Pneumatic Cylinder

กระบอกไฮดรอนิวเมติกส์ หรือกระบอกเพิ่มแรง

-สามารถเกิดแรงได้ตั้งแต่ 1,3,5,10,15,20 ตัน

-ระยะเกิดแรง 5,10,15,20 มม
.

-ข้อดีในการใช้งานไม่มีชุดต้นกำลังเหมือนระบบไฮดรอลิค

-ระบบควบคุมง่ายต่อการใช้งาน

-เหมาะสำหรับงาน ประกอบชิ้นส่วน งานตัด งานปั้มโลโก   

Visitors: 31,396