ตัวปรับลม (Regulator)


  • ตัวปรับลม.jpg
    -ตัวปรับลม มีขนาด M5-1" -ความดันขาเข้า 10 Bar -ความดันขาออก 0.5-9 Bar

  • Precision Regulator.jpg
    -ตัวปรับลมแบบละเอียด มีขนาด 1/8",1/4",3/8" -ความดันขาเข้า 10 Bar -ความดันขาออกสามารถปรับได้ถึง 0.05 , 0.1 Bar
Visitors: 31,302