ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง C Series

-ข้อต่อสามเร็ว วัสดุทองเหลือง 


  • ข้อต่อสวมเร็ว.jpg
    -SM,SF(ตัวเมีย มีเช็ควาล์วในตัว) เกลียว1/4",3/8",1/2" -SP,SH(ตัวเมีย มีเช็ควาล์วในตัว) ท่อ 6,8,10,12 -PM,PF(ตัวผู้ ไม่มีเช็ควาล์ว) เกลียว1/4",3/8",1/2" -PP,PH(ตัวผู้ ไม่มีเช็ควาล์ว...

  • ข้อต่อสวมเร็ว 1.jpg
    -สามารถต่อสายลมได้หลายทาง พร้อมกัน
Visitors: 31,392