ข้อต่อสวมเร็วแบบแยกหัว

-สามารถต่อสายลมได้หลายทาง พร้อมกัน 

Visitors: 31,302