ข้อต่อสวมเร็ว C serise

-SM,SF(ตัวเมีย มีเช็ควาล์วในตัว) เกลียว 1/4",3/8",1/2"

-SP,SH(ตัวเมีย มีเช็ควาล์วในตัว) ท่อ 6,8,10,12

-PM,PF(ตัวผู้ ไม่มีเช็ควาล์ว) เกลียว 1/4",3/8",1/2"

-PP,PH(ตัวผู้ ไม่มีเช็ควาล์ว)  ท่อ 6,8,10,12

 

Visitors: 31,396